Disclaimer

All software on this website is opensource, released under GPLv2. Well, unless stated differently.
If you want to use any of it, please note that it is your own decision and risk: if it doesn't work or destroys anything (either direct or indirect) you agree that it is your own risk.
I do not accept any liability. If you don't agree with that: then you're not allowed to use any of my software.

You can find the GPL (GNU public license) at this link.
Especially term 11 and 12 are of interest.

Disclaimer voor vanheusden.com

Algemeen

folkert van heusden, verleent u hierbij toegang tot vanheusden.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door folkert van heusden en derden zijn aangeleverd. folkert van heusden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van folkert van heusden.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van folkert van heusden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij folkert van heusden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van folkert van heusden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.


feedback